HOME APARITII SERVICII CONTACT
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
IMPLICAREA BĂNCILOR ÎN OPERAŢIUNILE CU TITLURI: CALEA SPRE SUCCES SAU DEZASTRU?
Florian NEAGU
ISBN: 978-973-7622-65-5
Pag: 0
 
 ................................................................................................................
Turbulenţele de pe pieţele financiare care au debutat în vara anului 2007 mi au demonstrat că subiectul implicării bancare în operaţiuni cu titluri va căpăta importanţă. Numeroase autorităţi de supraveghere a diverselor pieţe financiare, înalţi oficiali din bănci centrale, reprezentanţi ai mediului academic au început să atragă atenţia că subiectul trebuie investigat în profunzime. Ceea ce era până la momentul turbulenţelor o cale de succes pentru bănci, s-a dovedit că poate aduce foarte rapid eşecuri răsunătoare. Ceea ce se credea că dispersează riscul, s-a dovedit că îl şi poate amplifica. Ceea ce se evidenţia ca fiind o cale demnă de urmat în evaluarea tuturor elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere, s-a constatat că are un grad de transparenţă nemulţumitor. Nu în ultimul rând, ceea ce se prezenta, inclusiv în manuale, ca şi căi moderne de gestiune a riscului, s-a constatat că nu trece testul la un şoc al pieţelor, dacă managementul nu înţelege riscul la care-şi expune banca şi cum acesta putea fi gestionat.
Cartea este o transpunere la nivel mediu de tehnicitate a mesajelor pe care le-am susţinut în cadrul unei cercetări care s-a întins pe 5 ani (2002-2007). Faţă de ideile surprinse în respectiva perioadă, puţine adăugiri au fost operate în materialul de faţă pentru a capta efectul crizei financiare ce a debutat puţin după momentul finalizării cercetării (completările au avut în vedere evidenţierea de exemple în care implicarea băncilor în titluri conduce la eşecuri). Acest aspect dovedeşte că evoluţiile din operaţiunile cu titluri sunt structurale, iar tendinţele reliefate nu-şi vor schimba decât cel mult viteza de modificare. Este la fel de adevărat că în tot intervalul analizat (ultimele 3-4 decenii) lumea nu a cunoscut o criză financiară ca cea actuală, generată chiar de implicarea instituţiilor financiare în operaţiuni cu titluri riscante. De aceea, este posibil ca evoluţiile structurale aferente titlurilor cu risc ridicat să nu se păstreze.
Cartea se adresează în primul rând acelora care lucrează în domeniul financiar. Totodată, oricine este interesat de acest segment al fenomenelor financiare generate de activităţile şi operaţiunile cu titluri, sper să găsească de asemenea lucruri utile. În fapt, implicarea în operaţiuni cu titluri riscante a fost unul din factorii principali care a declanşat criza financiară şi ulterior dificultăţile economice ce vor afecta întreaga lume.
..........................................................................................................
Autorul
ianuarie 2009
 17 x 24
 Cuvânt înainte

Introducere

1. Evoluţii şi tendinţe contemporane privind titlurile şi comportamentul participanţilor pe pieţele titlurilor
1.1. Principalele dinamici structurale pe pieţele titlurilor
1.2. Evoluţia comportamentelor şi a relaţiilor dintre participanţii nebancari şi bănci
1.2.1. Populaţia – spre o economisire mai diversificată
1.2.2. Companiile – eficientizarea finanţării şi a managementului activului net
1.2.3. Statul – soluţii mai facile pentru finanţarea deficitelor publice
1.2.4. Investitorii instituţionali – jucători strategici pe piaţa titlurilor pe termen mediu şi lung
1.3. Alternanţe şi complementarităţi în raporturile dintre finanţarea bancară şi cea prin piaţa de capital

2. Dinamici şi diversităţi ale deţinerilor bancare de titluri
2.1. Funcţionalităţile bancare şi rolul titlurilor în susţinerea acestora
2.2. Băncile – jucători tot mai importanţi pe pieţele titlurilor
2.2.1. Plasamentul şi finanţarea bancară prin intermediul titlurilor de datorie şi a titlurilor de capital
2.2.2. Plasamentul bancar în instrumente financiare derivative – caracteristici şi evoluţii

3. Perspective şi provocări ale dezvoltării activităţii bancare cu titluri
3.1. Factorii care potenţează rolul titlurilor în activitatea bancară
3.2. Tipologii de perspectivă ale operaţiunilor bancare cu titluri
3.2.1. Titlurizarea – inovaţie financiară cu funcţionalităţi multiple în managementul riscurilor
3.2.2. Subscrierea titlurilor
3.3. Efecte şi provocări ale implicării bancare în activitatea cu titluri

4. Managementul riscurilor din activităţile bancare cu titluri. Practici, evoluţii şi perspective
4.1. Profilul şi implicaţii ale evoluţiei rentabilităţii raportate la risc din activităţile bancare cu titluri
4.2. Gestiunea riscurilor din activităţile bancare cu titluri
4.2.1. Gestiunea riscului de credit
4.2.1.1. Riscul de credit din activitatea cu titluri devine un risc sistemic
4.2.1.2. Soluţii de utilizare a titlurilor pentru gestiunea riscului de credit aferent întregii activităţi bancare
4.2.2. Gestionarea riscului de piaţă
4.2.2.1. Dinamici şi provocări în gestiunea riscului de piaţă pentru titluri
4.2.2.2. Criterii calitative şi cantitative în managementul riscului de piaţă al deţinerilor de titluri
4.2.2.3. Analizele de stress-testing şi back-testing
4.2.2.4. Gestionarea riscului de piaţă utilizând derivative
4.2.3. Gestionarea riscului operaţional
4.2.4. Gestionarea riscurilor provenind din participarea în sistemele de compensare şi decontare a titlurilor

5. Concluzii

Lista tabelelor

Bibliografie
Pret: 20 RON

 
Programare web: Filip Net