HOME APARITII SERVICII CONTACT
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
ISTORIA ROMÂNILOR / SINTEZE pentru pregătirea examenelor de BACALAUREAT, ADMITERE la ACADEMIA DE POLIȚIE, ADMITERE la Facultatea de ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (SNSPA)
Lucia NOVAC
ISBN: 978-973-7622-83-9
Pag: 0
 
 Lucrarea de față se adresează în mod deosebit elevilor claselor a XII-a, care prin studierea ei pot să-și însușească un volum mare de cunoștințe într-un timp scurt. Este structurată pe cele cinci teme recomandate de Programa analitică pentru clasele a XII-a.

Pentru extragerea datelor au fost consultate manualele de ISTORIE pentru clasele a XII-a aprobate de MECT pentru 2008/2009;

Aceste sinteze sunt folositoare pentru:


- pregătirea lecțiilor curente,


- pregătirea examenului de Bacalaureat;


- pregătirea examenului de admitere la Academia de poliție și Facultatea de Administrație publică din cadru SNSPA;


- pregătirea acelor examene și concursuri care au ca temă de studiu Istoria Românilor.

În elaborarea lucrării autoarea a avut în vedere următoarele:


- structurarea materialului pe cele cinci teme prevăzute în Programa de istorie – aceasta oferind posibilitatea alegerii capitolelor în funcție de cerințele programei examenului pentru care vă pregătiți;


- cuprinderea în sinteze a tuturor lecțiilor din cele cinci capitole (mai puțin studiile de caz), conținutul lor fiind în concordanță cu problemele cerute de programă;


- prezentarea sintezelor în mod schematic, conținutul bazându-se pe datele esențiale și definitorii a elementelor cerute la examen;


- alcătuirea unor tabele cu date și evenimente comparative în scopul simplificării și înțelegerii unor teme cu conținut informativ bogat;


- explicarea majorității termenilor istorici noi și a conceptelor istorice în conținutul lucrării;


- detalierea unor fapte și evenimente istorice , pentru a fi mai ușor înțelese și pentru a nu fi rupte din context; (chiar dacă nu veți reține amănuntele, veți putea să vă faceți o idee despre evenimentele care au premers faptelor istorice, despre cauzele unor hotărâri luate de factorii de decizie la un moment dat sau veți înțelege efectele acestor hotărâri pentru istoria noastră ca popor european)


- încheierea fiecărei teme cu un dicționar istoric (explicația termenilor o veți găsi la capitolul „Dicționar istoric” aflat la sfârșitul lucrării, unde alături de acești termeni veți găsi și alții folositori la lecțiile curente de istorie);

În ajutorul utilizării adecvate a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric, pentru recunoașterea continuității în evoluția istorică, lucrarea cuprinde capitolul „Repere cronologice” alcătuit pe mari teme ale istoriei române.

În încheierea lucrării veți găsi Programa examenului de BACALAUREAT–Istoria Românilor 2009.

 17 x 24
 TEMA I: POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE1. Etnogeneza românească2. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor3. Descoperitori de noi spații și culturi între secolele al XV-lea - al XIX-lea4. Călători străini despre civilizația din spațiul românesc în Evul Mediu și la începuturile modernității5. Călători români acasă și în lumeTEMA II: OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR1. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor al XIX-lea- al XX-lea; curente și politici culturale, identități naționale și identitate europeanăa. Curente politice și politici culturaleb. Modernism și tradiționalismc. State naționale și identitate europeană2. Politici culturale și românii din afara granițelor3. Minoritățile naționale din România în secolul al XX-lea4. Secolul al XX-lea-între democrație și totalitarism.a. Idei și regimuri totalitareb. Ideologii și practici politice în România5. Constituțiile din RomâniaTEMA III: STATUL ȘI POLITICA1. Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele al IX-lea-al XVIII-lea2. Statul național român modern: de la proiect politic la realizarea Marii Uniri (secolul al XVIII-lea-al XX-lea)A. Proiecte de realizare a statului român modern (secolul al XVIII-lea - până la 1859)a. „Problema oriental㔠și impactul ei asupra istoriei românilorb. Mișcarea socială și națională de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescuc. Proiecte de reformare a societății româneștid. Revoluția de la 1848-1849- prevederi cuprinse în documentele programatice ale revoluțieiB. Statul român modern, între 1859 - 1916. Proiecte și realizăria. Constituirea statului național român (1859)b. Aducerea prințului străin (1866)c. Cucerirea independenței de stat a României (1877-1878)C. Realizarea României Mari (1916-1918)a. Participarea României la primul Război Mondialb. Înfăptuirea Marii Uniric. Instituțiile statului român modern și partidele politice – secolele al XIX-lea și al XX-lea.3. Europa de la Primul Război Mondial la Planul Schuman4. România după primul Război Mondial5. România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă6. Construcția democrației postdecembristeTEMA IV: RELAȚIILE INTERNAȚIONALE1. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernitățiiA. Țările Române în secolele al XIV-lea-al XV-leaB. Țările Române de la Neagoe Basarab la Mihai ViteazulC. Țările Române de la Mihai Viteazul la Tratatul de la Adrianopol2. România și concertul european. De la „criza oriental㔠la marile alianțe ale secolului al XX-lea3. Politica externă a României la începutul secolului al XX-lea4. România în relațiile internaționale în perioada 1919-19405. România în al Doilea Război Mondial6. România în perioada Războiului Rece7. Diplomația românească după 1989Tema V: Religia și viața religioasă1.Biserica și școala în Evul Mediu și la începuturile modernității2.Protectorat religios și identitate culturală în Europa și în spațiul românescRepere cronologiceDicționar istoricBibliografiePrograma Examenului de BACALAUREAT 2009 – Istoria RomânilorPret: 30 RON

 
Programare web: Filip Net