HOME APARITII SERVICII CONTACT
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
ELECTRONICA INDUSTRIALA - COMPONENTE SI CIRCUITE ELECTRONICE DE BAZA
Alexandru VASILE
ISBN: 973-9463-75-4
Pag: 264
 
 
...

In prezenta lucrare s-au abordat componentele electronice cele mai larg utilizate si aplicatiile lor elementare, aplicatii ce stau la baza electronicii industriale unde intervin puteri mari.

Din diversitatea materialelor existente autorul s-a straduit sa aleaga problemele, cele mai reprezentative ale domeniului, care au stat la baza dezvoltarii circuitelor electronice complexe existente in aparatele si echipamentele industriale proiectate, realizate si aflate in functiune in diverse domenii de activitate.

Lucrarea a fost conceputa in primul rand ca un material didactic, mai ales pentru uzul studentilor din facultatile cu profil electric si neelectric, dar si pentru inginerii care lucreaza in proiectare sau in exploatare.

...

 Cuprins

Cuvant inainte


Prefata


1. Notiuni introductive.


1.1. Semnale electrice.


1.2. Semnale electrice modulate.


1.2.1. Oscilatii armonice cu modulatie de amplitudine.


1.2.2. Oscilatii armonice cu modulatie de faza.


1.2.3. Oscilatii armonice cu modulatie de frecventa.


1.3. Semnale analogice.


1.4. Semnale digitale (numerice).


1.5. Prelucrarea semnalelor analogice cu ajutorul calculatorului.


1.6. Componente, circuite electronice.


1.7. Echipamente electronice.


1.8. Amplificatorul si definirea parametrilor acestuia.


1.8.1. Modele cuadripolare.


1.8.2. Clasificarea amplificatoarelor.


1.8.3. Parametrii amplificatoarelor.


1.8.4. Reactia in amplificatoare.


1.8.4.1. Tipuri de reactii ale amplificatoarelor.


1.8.4.2. Influenta reactiei asupra amplificarii si neliniaritatilor.


1.8.4.3. Modificarea impedantei de intrare diferentiale.


1.8.4.4. Modificarea impedantei de iesire.

2. Componente electronice pasive.


2.1. Rezistoare.


2.1.1. Clasificarea rezistoarelor.


2.1.2. Caracteristicile rezistoarelor fixe.


2.1.3. Caracteristicile rezistoarelor variabile.


2.1.4. Caracteristicile rezistoarelor dependente de temperatura.


2.1.4.1. Termistoare NTC.


2.1.4.2. Termistoare PTC.


2.1.5. Rezistoare peliculare chip.


2.1.6. Circuite simple cu rezistoare.


2.1.6.1. Gruparea rezistoarelor.


2.1.6.2. Divizoare resistive.


2.1.6.3. Reteaua R-2R.


2.1.6.4. Punte cu termistoare pentru masurarea temperaturii.


2.2. Condensatoare.


2.2.1. Clasificarea condensatoarelor.


2.2.2. Caracteristicile condensatoarelor fixe.


2.2.3. Circuite simple cu condensatoare.


2.2.3.1. Gruparea condensatoarelor.


2.2.3.2. Incarcarea condensatorului printr-un rezistor sub tensiune continua constanta.


2.2.3.3. Descarcarea condensatorului printr-un rezistor.


2.2.3.4. Incarcarea condensatorului sub un curent constant.


2.3. Inductoare.


2.3.1. Caracteristicile principale ale inductoarelor.


2.3.2. Inductoare cuplate.


2.3.3. Inmagazinarea energiei intr-un inductor sub o tensiune continua constanta.


2.3.4. Circuite oscilante LC.


2.3.4.1. Circuitul oscilant serie.


2.3.4.2. Circuitul oscilant derivatie (paralel).


2.3.5. Transformatoare si socuri de alimentare.


2.3.5.1. Definitii si simboluri grafice.


2.3.5.2. Clasificarea transformatoarelor.


2.4. Solicitarea termica a componentelor pasive.

3. Surse electrice.


3.1. Surse electrice independente ideale.


3.1.1. Sursa de tensiune independenta ideala.


3.1.2. Sursa de curent independenta ideala.


3.2. Surse electrice independente reale.


3.2.1. Caracteristicile surselor reale.


3.2.2. Caracteristicile surselor reale practice.


3.3. Transformarile reprezentarilor surselor reale din surse de tensiune in surse de curent si invers.


3.4. Reprezentarea puterilor in sursele reale.

4. Dispozitive electronice cu vid.


4.1. Dioda cu vid.


4.2. Trioda.


4.3. Tuburi optice.


4.3.1. Tubul foto-sensibil.


4.3.2. Tubul foto-emisiv.


4.3.2.1. Tubul catodic.


4.3.2.2. Tubul cinescop.


4.3.3. Transmiterea unei imagini la distante mari (televiziunea).


4.3.3.1. Principiul transmiterii informatiei de imagine.


4.3.3.2. Descompunerea imaginii si formarea semnalului TV.


4.3.3.3. Discretizarea temporala si spatiala a imaginii.


4.3.3.4. Semnalul de imagine.


4.3.3.5. Semnalele de stingere si sincronizare.


4.3.3.6. Semnalul video complex.


4.3.3.7. Explorarea intretesuta.

5. Diode semiconductoare.


5.1. Materiale semiconductoare.


5.2. Jonctiunea pn.


5.2.1. Jonctiunea pn cu tensiune aplicata din exterior.


5.2.2. Caracteristica diodei semiconductoare.


5.2.2.1. Caracteristica directa a diodei semiconductoare.


5.2.2.2. Caracteristica inversa a diodei semiconductoare.


5.3. Comportarea diodei la variatii mici de semnal.


5.3.1. Sarcini electrice in regiunea de trecere.


5.3.2. Sarcina acumulata in regiunile neutre la polarizarea directa.


5.3.3. Capacitatile electrice asociate sarcinilor acumulate.


5.4. Dioda Zener.


5.5. Dioda electrolumniscenta.


5.6. Fotodioda.


5.7. Diode semiconductoare speciale.


5.8. Parametrii de catalog ai diodelor semiconductoare.


5.9. Aplicatii cu diode semiconductoare.


5.9.1. Selectia impulsurilor dupa polaritate.


5.9.2. Redresor monoalternanta (fara filtru).


5.9.3. Redresor mono alternanta cu condensator de filtrare.


5.9.4. Redresor dubla alternanta cu condensator de filtrare.


5.9.5. Circuite de limitare.


5.9.6. Detectorul de modulatie de amplitudine.


5.9.7. Circuite de limitare.


5.9.8. Detectorul de modulatie de amplitudine.

6. Tranzistoare unipolare.


6.1. Tranzistorul cu efect de camp cu poarta jonctiune (TEC-J).


6.1.1. Functionarea TEC-J la tensiuni drena-sursa mici.


6.1.1.1. Functionarea TEC-J la tensiuni drena-sursa medii.


6.1.1.2. Functionarea TEC-J la tensiuni drena-sursa mari.


6.1.1.3. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor TEC-J.


6.1.1.4. Modelele tranzistorului TEC-J.


6.1.1.5. Caracteristicile electrice ale TEC-J.


6.1.2. Aplicatii cu TEC-J.


6.1.2.1. Polarizarea TEC-J.


6.1.2.2. Repetor de tensiune compensat termic.


6.1.2.3. Generator de curent constant.


6.1.2.4. Amplificatoare de curent alternativ cu TEC-J.


6.1.2.5. Atenuatoare cu TEC-J controlate prin tensiune.

6.2. Tranzistoarele TEC-MOS (MOS).


6.2.1. Tranzistorul M0S cu canal indus.


6.2.1.1. Functionarea tranzistorului MOS cu canal indus la tensiuni VDS mici.


6.2.1.2. Functionarea tranzistorului MOS cu canal indus la tensiuni VDS medii.


6.2.1.3. Functionarea tranzistorului MOS cu canal indus la tensiuni VDS mari.


6.2.2. Tranzistorul M0S cu canal initial.


6.2.2.1. Strapungerea TEC-MOS.


6.2.2.2. Principalele caracteristici electrice ale TEC-MOS.


6.2.3. Aplicatii cu TEC-MOS.


6.2.3.1. Polarizarea unui TEC-MOS cu canal indus n.


6.2.3.2. Circuitul inversor cu TEC-MOS.


6.2.3.3. Schimbatorul de frecventa cu TEC-MOS.

7. Tranzistoare bipolare (TB).


7.1. Constructie, clasificare, simboluri.


7.2. Polarizarea TB, tipuri de conexiuni.


7.3. Analiza functionarii TB in regim static.


7.4. Caracteristicile tranzistoarelor bipolare.


7.4.1. Caracteristicile de iesire idealizate in conexiunea BC.


7.4.2. Caracteristicile de iesire idealizate in conexiunea EC.


7.5. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor TB.


7.5.1. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor de iesire ale TB.


7.5.2. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor de intrare ale TB.


7.6. Comportarea TB la tensiuni mari colector baza.


7.7. Comportarea TB la variatii mici de semnal in RAN.


7.7.1. Comportarea la vBC constant.


7.7.2. Comportarea la vBE constant.


7.8. Modelarea tranzistorului bipolar cu parametrii hibrizi h.


7.9. Relatii intre parametrii de semnal mic ai TB.


7.10. Caracteristicile electrice ale TB.


7.11. Circuite de polarizare a TB.


7.11.1. Polarizarea de la o singura sursa de alimentare.


7.11.2. Polarizarea TB de la doua surse de alimentare.


7.12. Configuratii cu tranzistoare bipolare.


7.12.1. Super dioda.


7.12.2. Configuratia Darlington (superbeta).


7.12.3. Configuratia cascoda.


7.12.4. Configuratia paralel cu TB.


7.12.5. Surse de curent.


7.12.5.1. Sursa (oglinda) simpla de curent.


7.12.5.2. Sursa (oglinda) multipla de curent.


7.12.5.3. Sursa simpla de curent cu castig de curent.


7.12.5.4. Sursa de curent Widlar.


7.12.5.5. Sursa de curent ca sarcina activa.

8. Amplificatoare de semnal cu tranzistoare.


8.1. Amplificator de semnal cu un tranzistoar bipolar.


8.1.1. Analiza amplificatorului de semnal alternativ, in conexiunea EC a TB, folosind parametrii Giacoletto.


8.1.2. Analiza amplificatorului de semnal alternativ cu TB folosind schema echivalenta cu parametrii h.


8.2. Amplificatorul clasa A.


8.2.1. Descriere calitativa.


8.2.2. Consideratii asupra puterilor la amplificatorul clasa A.


8.3. Amplificatorul diferential.


8.3.1. Amplificatorul diferential cu tranzistoare bipolare.


8.3.1.1. Analiza amplificatorului diferential la variatii mici de semnal.


8.3.1.2. Analiza amplificatorului diferential la variatii mari de semnal.


8.3.2. Amplificatorul diferential cu TEC-J.


8.4. Amplificatorul clasa B.


8.4.1. Caracteristica de transfer a unui etaj in clasa B.


8.4.2. Relatii energetice in amplificatoarele clasa B.


8.5. Amplificatorul clasa AB.


8.5.1. Metode de eliminarea distorsiunilor de racordare.


8.5.2. Limitarea curentului de sarcina la amplificatoarele clasa AB.

9. Amplificatoare operationale.


9.1. Amplificatorul operational, componenta, parametri.


9.2. Parametrii electrici de baza ai amplificatorului operational.


9.3. Amplificatorul operational ideal.


9.4. Aplicatii liniare ale amplificatoarelor operationale.


9.4.1. Amplificatorul neinversor cu reactie negativa.


9.4.2. Amplificatorul inversor cu reactie negativa.


9.4.3. Amplificatorul diferential cu reactie negativa.


9.4.4. Amplificatoare sumatoare cu reactie negativa.


9.5. Aplicatii neliniare ale AO cu reactie negativa.


9.5.1. Circuite cu componente pasive neliniare in reactia negativa.


9.5.2. Circuite cu componente active neliniare in reactia negativa.


9.6. Circuite cu AO cu reactie pozitiva.


9.6.1. Comparatorul cu histerezis.


9.6.2. Comparatorul cu fereastra.


9.6.3. Oscilator cu amplificatoare operationale.


10. Stabilizatoare de tensiune si de curent.


10.1. Clasificarea si parametrii stabilizatoarelor electronice.


10.2. Stabilizatoare de tensiune continua.


10.2.1. Stabilizatoare parametrice de tensiune continua.


10.2.2. Elementul de referinta.


10.2.3. Stabilizatoare de tensiune cu element de reglare serie.


10.2.4. Stabilizatoare de tensiune continua cu amplificator de eroare.


10.3. Stabilizatoare de curent continuu.


10.3.1. Stabilizatoare parametrice de curent continuu.


10.3.2. Stabilizatoare de curent cu amplificator de eroare.


10.4. Elemente de protectie la suprasarcini si scurtcircuite.


10.4.1. Elemente de protectie in curent.


10.4.2. Elemente de protectie in tensiune.


10.5. Stabilizatoare cu caracteristica patratica.

Bibliografie.


 
Pret: Carte in curs de retiparire

 
Programare web: Filip Net